Friendship across borders – Ystävyys yli rajojen

Joonas ja Tatu puistossa Italiassa.

Sydän-Laukaa’s school has been in an Erasmus+ project which ends this fall. Schools from Poland and Italy have also been in the project.

The participating students wanted to be a part of this project because it seemed to be interesting, fun and there was a chance to travel abroad. Before the journey, activities were prepared in the Erasmus+ club.

Tatu and Joonas told that they joined the Erasmus-club because it seemed fun and they wanted to travel abroad. The lessons, other people, food and planning.

They have learned about project topics and their English speaking skills have developed during the project. They don’t regret joining the Erasmus-club.

Joonas told that the hostfamily had two kids, mom and dad. Their grandparents lived downstairs. Their mom is one of the English teachers at their school.

Tatu’s hostfamily was well off and took care of the costs. His hostfamily had a son and his parents. The mother didn’t speak English. Tatu had his own room and they were nice people. He had no problems with the hostfamily.

Everyday life in Italy was a little bit different than in Finland. Joonas told that the family’s parents took them to school and they didn’t use a bus. They were woken up 10 minutes before leaving. Tatu told that the family had shoes on indoors.

The boys told us that the journey left them with many memories of the trip and they got new friends. They have kept in touch with the others even after the trip. The trip was fun and nice. 

Sydän-Laukaan koulu on ollut mukana Erasmus+ -projektissa, joka päättyy tänä syksynä. Projektissa on ollut mukana koulumme lisäksi koulut Puolasta ja Italiasta. 

Toiminnassa mukana olleet oppilaat kertoivat lähteneensä mukaan toimintaan, koska se vaikutti hauskalta ja projektissa oli mahdollisuus päästä ulkomaille. Ennen matkoja toimintaa valmisteltiin Erasmus-kerhossa.

Tatu ja Joonas kertoivat lähtevänsä mukaan Erasmus-toimintaan, koska se vaikutti hauskalta, ja he halusivat päästä reissuun ulkomaille. Kerhossa on ollut mukavinta reissaaminen, kerhotunnit, muut ihmiset, ruoka, tekeminen sekä suunnittelu.

He ovat oppineet projektiaiheista, sekä heidän englannin kielensä on kehittynyt, eivätkä kadu toimintaan liittymistä.

Joonas kertoo, että isäntäperheessä oli kaksi lasta, isä ja äiti. Perheen isovanhemmat asuivat alakerrassa. Perheen äiti oli koulun englannin opettaja.

Tatun isäntäperhe oli hyvin toimeentuleva ja huolehti kustannuksista. Perheeseen kuului poika ja sen vanhemmat. Perheen äiti ei osannut englantia. Tatulla oli oma huone, ja siellä oli mukavia ihmisiä, eikä ongelmia isäntäperheessä ollut.

Arki Italiassa oli hieman erilaista kuin Suomessa. Joonas kertoo, että perheen vanhemmat veivät kouluun, eivätkä he menneet itse esimerkiksi bussilla. Herätys oli noin 10 minuuttia ennen lähtöä. Tatu kertoo, että perheessä oltiin kengät jalassa sisällä.

He kertovat, että matkalta jäi paljon muistoja ja he saivat uusia ystäviä. Yhteydenpito on jatkunut vielä matkan jälkeenkin. Matka oli kokonaisuudessa hauska ja mukava.

Veera Hertteli, Salla Heinänen, Saga Kuosmanen ja Emilia Taskila 8A