Uusi uljas oppilaitos

Uusi koulurakennus valmistuu. Kuva: Roosa Harjunen.

Laukaan lukiolle on tulossa uudet tilat. Sen lisäksi tiloihin tulee Poke, kolmen linjansa kanssa. Kävimme haastattelemassa Laukaan lukion rehtoria Jyri Pesosta tästä hankkeesta. Saimme myös tilaisuuden käydä ottamassa kuvia työmaalta.

Uusien tilojen tarkoituksena on halu yhdistää toisen asteen koulutus. On haluttu myös, että Laukaassa olisi moderni ja kilpailukykyinen lukio, johon tulisi muualtakin oppilaita.

Lukion ja Poken on ajateltu tekevän enemmän yhteistyötä. Tarjolla voisi olla esimerkiksi yhteistä kurssitarjontaa ja kursseja, jotka linkittyvät toisiinsa. Esimerkiksi terveystieto, joka voisi tuoda opiskelijoille käytännöllisempää näkökulmaa.

Parannuksena entisiin tiloihin verrattuna on esimerkiksi iso ruokala, jossa voidaan myös pitää yhteisiä tilaisuuksia. Sen lisäksi lukiolle on tulossa aineryhmäkohtaisia luokkatiloja. Muun muassa kielet, matemaattiset aineet ja reaaliaineet saavat omat tilansa.

Lukion tämänhetkiset tilat remontoidaan ja ne siirtyvät aikanaan yläkoulun käyttöön.

Uudessa rakennuksessa on tilaa noin 270 opiskelijalle. “Tämänhetkisessäkin lukiossa on 273 opiskelijaa, mutta ei ole haluttu rakentaa isompia tiloja, koska kunta on ajatellut syntyvyyden vähenevän,” kertoo Pesonen.

Rehtori Jyri Pesonen uskoo vahvasti asiantuntevuuteen, ja uusilla tiloilla sekä monipuolisella ja kiinnostavalla opiskelumahdollisuudella on iso merkitys tulevaisuuteen. Rehtorin mielestä lukio antaa lukiolaisille valmiudet jatko-opintoja varten.

Yksi keskeinen syy Pesosen Laukaaseen tulemiseen, oli tämä hanke ja hän on innostunut siitä. “Lukiokoulutus on itselleni sydämen asia. Työn edellytykset paranevat, kun voimme tarjota uudenlaista opetusta.” Pesonen kertoo.

Laukaan lukion ja Poken tilat valmistuvat kesäkuun alussa. Juhannuksen aikaan tiloihin tuodaan kalusteet ja elokuussa, kun koulut alkavat, tilat otetaan käyttöön.

Ruusa Höyhtyä ja Nea Mikkonen 9B